Bel bij overlijden 0521 - 513660 24 uur per dag
op het moment dat het nodig is

Geschiedenis

De Laatste Eer Steenwijk is een begrafenisvereniging met een lange geschiedenis. Vanuit de zogeheten ‘burenplicht’ of ‘noaberplicht’ ontstond in 1883 een onderlinge begrafenisvereniging. De oprichting kwam voort uit de wens om de buren te ontzien van die zorgplicht en deze over te laten aan deskundigen.

‘De Laatste Eer’

Onze naam ‘De Laatste Eer’ werd destijds gekozen om aan te geven dat niet het belerende vingertje moest worden geheven naar de nabestaanden, maar dat recht moest worden gedaan aan de overledene. Aan hem of haar moest ‘De Laatste Eer’ worden bewezen.

Volwaardige uitvaartonderneming

In 1935 ontwikkelde De Laatste Eer zich tot een volwaardige uitvaartorganisatie. Het reglement vermeldde destijds dat “De Vereeniging zich ten doel stelt hare overleden leden en huisgenoten naar de eisen des tijds naar de laatste rustplaats te vervoeren (...) door het beschikbaar stellen van een lijkkoets met toebehoren”. Wij kunnen wel stellen dat onze dienstverlening sinds die tijd aanzienlijk is ontwikkeld en gegroeid.

In 1956 kwamen de eerste polissen, zoals de gezinspolis, waarmee men bepaalde uitvaartrechten verwierf. Vanaf dat moment hebben de verzekeringsmogelijkheden zich steeds verder ontwikkeld. Zo bestaat bijvoorbeeld sinds 1994 het Depositofonds. Inmiddels is De Laatste Eer uitgegroeid tot een vereniging met ruim 14.000 verzekerde leden.

Zelf uitrekenen

Wat kost een uitvaart?

Elk afscheid is uniek en dat maakt elk afscheid bijzonder en persoonlijk. De kosten van uw uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw wensen. We weten uit ervaring dat de gemiddelde uitvaart die wij verzorgen circa € 6.500 bedraagt. In wezen maakt het niet uit of u kiest voor een crematie of begrafenis. Meer weten? Klik dan hieronder op de knop Uitvaartcalculator en neem contact met ons op.

Uitvaartverzorging van De Laatste Eer geeft zekerheid en rust.

Uitvaartcalculator

Wat kost een uitvaartverzekering?

Een uitvaartzekering van De Laatste Eer geeft zekerheid en rust. Uw wensen zijn namelijk gewaarborgd voor later en uw nabestaanden weten dat het goed geregeld is. Dat is een hele zorg minder. 

Sluit daarom met een gerust gevoel een DLE Uitvaartverzekering af.
Bereken uw premie

Onze keurmerken

De uitvaartbegeleiders van De Laatste Eer werden in 2023 door de nabestaanden beoordeeld
met gemiddeld een 9,45 !