Ensemble Koarbizznizz in kapel De Laatste Eer

Ensemble Koarbizznizz in kapel De Laatste Eer

Op zondagmiddag 26 november om 14.30 uur treedt vocaal ensemble Koarbizznizz op in de kapel van De Laatste Eer te Steenwijk.

In het voorjaar van 2006 is dit ensemble opgericht door dirigent Siebren Kramer. Het ensemble bestaat uit 11 geoefende amateurzangers en –zangeressen uit diverse Friese windstreken. Koarbizznizz onderscheidt zich met name van andere ensembles door te kiezen voor een mix van verschillende muziekperioden  en -stijlen. De oorsprong van de muziek rond een concert-thema varieert in alle gevallen van renaissance tot hedendaagse close harmony en poparrangementen. Koarbizznizz heeft inmiddels een breed a capella repertoire: van Purcell tot Whitacre en van Bach tot Bremer.

Bij concerten van Koarbizznizz  worden over het algemeen de muziekstukken gekoppeld aan een thema dat tussen de diverse muziekstukken door met de nodige kwinkslagen wordt toegelicht door een aantal koorleden.

Het concert van Koarbizznizz vindt plaats in de kapel aan de Kornputsingel 42. De deuren van de kapel gaan open om 14.00 uur. Het concert begint om 14.30 uur. Het concert wordt onderbroken voor een korte koffiepauze. De entreeprijs bedraagt 10 euro en voor kinderen tot 18 jaar 5 euro. Na afloop kunt u nog even rustig nagenieten en wordt gratis koffie, frisdrank en iets lekkers aangeboden.

Het aantal beschikbare plaatsen in de kapel is beperkt. We raden u aan om te reserveren. Dit kan door een e-mail te sturen naar knovw@icloud.com.

Geïnteresseerd? Kijkt u voor meer informatie op www.koarbizznizz.nl of bel met Bareld Bijma 06 21 25 44 99 of Tsjamme Overal 0517 233 207.

Terug
De Laatste Eer Uitvaart Verzorging
Menu